-17%

Локатор eziCat i650 со Трансмитер eziTex T100

1,800.00 денари + ДДВ 1,500.00 денари + ДДВ

Цени на изнајмување :

од  1 – 7     дена  ……. 1500 денари / ден

од  7 – 30 дена ………1100 денари / ден

над  30 дена    ………   900 денари / ден

  • можно е и изнајмување на инструментот со оператор ( геодет а цената зависи од времетраењето и видот на работата .

Корисникот е должен да достави депозит или банкарска гаранција во износ од 60 000 денари .

Депозитот се враќа во полн износ после предавањето на инструментот и плаќање на фактурата за наем.

  • При превземањето на инструментот се склучува договор за изнајмување во кој ќе бидат регулирани правата и обврските на изнајмувачот и Гео-Интер (сопственикот на инструментот).

Комплетот кој се издава се состои од:

  • Локатор eziCat650i
  • Трансмитер eziTex T100(genny)
Повеќе детали

Локаторот eziCatI650 во комплет со трансмитерот eziTex T100  преставува идеална алатка за лоцирање на подземни инсталации ( кабли и цевки) со опција за мерење на длабочина до подземниот вод.

Опсегот на одредување на длабочина на подземната инсталација изнесува од 0,3 до 3 метри, со прецизност од 10%.

Повеќе за карактеристиките на eziCatI650 :

http://www.cabledetection.co.uk/ezicat-i650

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Локатор eziCat i650 со Трансмитер eziTex T100”