Мини призма TPS 112A Leica style

6,500.00 денари + ДДВ


25.4mm, минипризма обложена со бакар со лесно, цврсто пластично тело и центрична либела
·Константа на призмата +17.5
·4 црвено бели наставци
·Футрола за транспорт

Повеќе детали