Комплет нивелир geo-FENNEL FN 32

17,640.00 денари + ДДВ


Комплетот Нивелир  FN 32 со  ногари и алуминиумска нивелманска летва преставува одличен комплет, кој обезбедува висока точност и сигурност  при работата.

 Едноставен и лесен за работа и ректификација.

Повеќе детали
Категорија:

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

Зголемување                                                                   32Х
Ефективен отвор на објективот                                  35 мм
Слика                                                                                 исправена
Кончаница                                                                       крст
Поле на видливост                                                       1°
Минимално фокусно растојание                          0,3 м
Константа                                                                     100
Тип на компензатор                                             магнетен
Опсег на компензаторот                                         +/- 12’
Време на смирување на компензаторот           <2 сек.
Точност на компензаторот                                    +/- 5”
Стандардна девијација на 1 Км.                         +/- 1.0 мм
Чувствителност на центричната либела        8’ /2.0 мм
Ниво на заштита                                                    IP54
Работна температура                                    -25°С /+50°С
Тежина                                                                   1,2 кг