Leica Disto D510


DISTOD510 овозможува лесно и без тешкотии мерење на растојанија на отворен простор.

Единствената комбинација на дигитален радари 360°инклинометар овозможуваат мерења кои не е можно да се извршат со класични инструменти.

Технички карактеристики:

Мерење на должини                                0,50 до 200 м

Точност                                                         ± 1,0 мм

Колор екран , Bluetooth® smart

Дигитален визир                                        4Х

Ниво на заштита ( прашина /влага)      IP 65

Тежина                                                         198 гр.

Ласер класа                                                 2