-13%

Издавање на GNSS Leica GS 08Plus CS15 RTK Net Rover

5,200.00 денари + ДДВ 4,500.00 денари + ДДВ

Цени на издавање :

од  1 – 7     дена  ……. 4500 денари / ден

од  7 – 30 дена ………3500 денари / ден

над  30 дена    ………   2000 денари / ден

  • можно е и изнајмување на инструментот со оператор ( геодет) а цената зависи од времетраењето и видот на работата .

Корисникот е должен да достави депозит или банкарска гаранција во износ од 200 000 денари .

Депозитот се враќа во полн износ после предавањето на инструментот и плаќање на фактурата за наем.

  • При превземањето на инструментот се склучува договор за изнајмување во кој ќе бидат регулирани правата и обврските на изнајмувачот и Гео-Интер (сопственикот на инструментот).
Повеќе детали

Коплетот кој се издава се состои од GNSS приемник Leica GS08 Plus( 2016), контролер CS 15 (2016) со програма Viva Smart Works 5.70 и карбонски крут висок со променлива должина. По желба може да се постават параметри за трансформација од било кој град во Македонија.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Издавање на GNSS Leica GS 08Plus CS15 RTK Net Rover”