-17%

Издавање на ГПС Tersus David RTK Net Rover

4,200.00 денари + ДДВ 3,500.00 денари + ДДВ

Цени на издавање :

од  1 – 7     дена  ……. 3500 денари / ден

од  7 – 30 дена ………2500 денари / ден

над  30 дена    ………   1400 денари / ден

  • можно е и изнајмување на инструментот со оператор ( геодет) а цената зависи од времетраењето и видот на работата .

Корисникот е должен да достави депозит или банкарска гаранција во износ од 75 000 денари .

Депозитот се враќа во полн износ после предавањето на инструментот и плаќање на фактурата за наем.

  • При превземањето на инструментот се склучува договор за изнајмување во кој ќе бидат регулирани правата и обврските на изнајмувачот и Гео-Интер (сопственикот на инструментот).
The carrier phase accuracy down to 1mm
Повеќе детали
GNSS приемник со ненадминат сооднос на цена и технички карактеристики, едноставен за користење.
Можност за користење на вашиот телефон како контролер, android бесплатна програма NUWA , за снимање, колчење и обработка на снимените податоци.
Слободна за симнување од Play Store, со постојано бесплатно надградување,
Подржува  GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, and BeiDou B1/B2
Вид на корекции  RTCM2.3/3.x, CMR, CMR+
Solution update rate up to 10Hz
20Hz raw measurement output for post processing

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Издавање на ГПС Tersus David RTK Net Rover”