Собир на дистрибутери на “South Surveying & Mapping Instrument”

Comments Off on Собир на дистрибутери на “South Surveying & Mapping Instrument”

Од 16 до 21 .05 .2016 година во Гуангжоу (Кантон) – Република  Кина , се одржа собир на дистрибутери на “South Surveying & Mapping Instrument” . Во рамките на собирот…