Собир на дистрибутери на “South Surveying & Mapping Instrument”

Comments Off on Собир на дистрибутери на “South Surveying & Mapping Instrument”

kina-1

Од 16 до 21 .05 .2016 година во Гуангжоу (Кантон) – Република  Кина , се одржа собир на дистрибутери на “South Surveying & Mapping Instrument” .

Во рамките на собирот беше одржана и обука за работа со беспилотни летала и софтвер за обработка на податоците добиени од нив . Беа преставени 3производи : авион South Sky Cruiser А 21,коптер South Sky Walker X61како и  софтверSky Photo.

kina-2

На овој настан учество имаа и двајца претставници од Република Македонија :

  • Представникот на Гео-Интер ДООЕЛ , официјален дистрибутер на“South Surveying & Mapping Instrument”  во Р.Македонија  а  како гостин на нашата фирма , учество на семинарот зема и претставник на Катедрата по геодезија при Градежниот факултет во Скопје.

Како плод од ваквата соработка , очекуваме скоро имплементирање на оваа  релативно нова технологија во Република Македонија , пред се во сферата на геодезијата но и во голем број на други дејности кои имаат потреба од ваков вид на производи.

kina-3